Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Η κλιματική κρίση πρέπει να ανασχεθεί, όχι άλλα ευχολόγια και κενές διακηρύξεις

05/06/2024

Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα, και κάθε χρόνο, η ποιότητα της ζωής και της καθημερινότητας μας απομειώνεται, η υγεία επιβαρύνεται, όπως και το κοινό μέλλον της ανθρωπότητας, όσο δεν λαμβάνονται εδώ και τώρα αυστηρά μέτρα ανάσχεσης της κλιματικής αλλαγής, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες, δασικές πυρκαγιές, ανομβρία, συνέχεια της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, υπερτουρισμός και υπερδόμηση δημιουργούν συνθήκες ασφυκτικές τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τα οικοσυστήματα.

Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη διαμόρφωσης οριζόντιων και ολιστικών πολιτικών που θα προωθούν την κλιματική ανθεκτικότητα, που θα προστατεύουν τις ανθρώπινες κοινωνίες από τις δυσμενείς συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αλλά και θα εμπεδώνουν το αίσθημα της κλιματικής δικαιοσύνης, ειδικά για τους πλέον ευάλωτους.

Η προστασία από την κλιματική αλλαγή ανάγεται πλέον σε θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να μένουν αμέτοχες. Οφείλουν να αυξήσουν ακόμα περισσότερο τους κρατικούς προϋπολογισμούς τόσο για την αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών, όσο και για τον σχεδιασμό μέτρων πρόληψης που θα διατηρούν το φυσικό, αγροτικό και ζωϊκό κεφάλαιο και θα διασφαλίζουν την αστική ανθεκτικότητα.

Δεν υπάρχει πλέον χρόνος για ευχολόγια, κενές διακηρύξεις και ανεφάρμοστες πολιτικές. Δεν υπάρχει πλέον χώρος αξιοβίωτος για την παρούσα γενιά και τις επόμενες. Είναι επιτακτική ανάγκη οι αρχές της πρόληψης, της προφύλαξης και της βιώσιμης ανάπτυξης να μπουν στην πρώτη γραμμή, διαμορφώνοντας ένα ακλόνητο αξιακό πλαίσιο που θα εγγυάται την κλιματική ασφάλεια, και θα λειτουργήσει ως αντίβαρο στη δυσμενή προοπτική της κλιματικής μετανάστευσης.

Άμεση τήρηση και εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών, οργανωμένη και σχεδιασμένη απαγκίστρωση από τα ορυκτά καύσιμα και συντεταγμένη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη. Με δικαιοσύνη και συμμετοχή των πολιτών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.