Επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για την αδιαφορία της Πολιτείας ως προς την μετακίνηση μαθητών στα ειδικά σχολεία της Ανατολικής Αττικής

06/11/2023