Χαιρετισμός στην εκδήλωση του ΣΠΑΥ για το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Πολιτική Προστασία

16/11/2021

Βρεθήκαμε σήμερα στην εκδήλωση του Συνδέσμου Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού με θέμα: «Ο Δεκάλογος Σωτηρίας των Δασών μας. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Επίκεντρο της Πολιτικής Προστασίας»

Η τοποθέτηση μου:

«Χαιρετίζω και εγώ από την πλευρά μου την σημερινή εκδήλωση του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού. Και με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να υπογραμμίσω την πολύ σημαντική και χρήσιμη δουλειά που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια από τον ΣΠΑΥ, για την προστασία του δάσους του Υμηττού. Δουλειά που πρέπει να αποτελεί και οδηγό για αντίστοιχα μοντέλα οργάνωσης και λειτουργίας της Πολιτικής Προστασίας, ειδικά μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του τελευταίου καλοκαιριού, αλλά και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, που δημιουργούν πλέον ριζικά νέες προκλήσεις.

Εστιάζουμε, σήμερα, στον κρίσιμο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί και οφείλει να τεθεί καθοριστικά στο επίκεντρο της Πολιτικής Προστασίας.

Πάγια αντίληψη του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής, που αποτυπώθηκε και στις προτάσεις μας στα πλαίσια της διαβούλευσης για το ν. 4662/20.
Στοχεύοντας στη δημιουργία μιας αποτελεσματικήςαποδοτικής περιφερειακής και τοπικής Πολιτικής Προστασίας, και εστιάζοντας σε 4 βασικά χαρακτηριστικά:

  1. Στη γνώσηεμπειρία: Η γνώση από προηγούμενες εμπειρίες καταστροφών σε κάθε περιοχή θα πρέπει να αποθηκεύεται & να χρησιμοποιείται στον σχεδιασμό της πολιτικής. Απαραίτητη είναι η δικτύωση και συνεργασία μεταξύ των υπεύθυνων πολιτικής προστασίας των ΟΤΑ ώστε να δημιουργηθεί ένα πανελλήνιο δίκτυο Δήμων & Περιφερειών για την πολιτική προστασία, το λεγόμενο community of practice. Αντίστοιχα, η αναβάθμιση της πυροσβεστικής ακαδημίας σε εθνική σχολή πολιτικής προστασίας η οποία θα συντονίζει το δίκτυο και θα μεριμνά για τη διαχείριση της γνώσης.
  2. Στην έξυπνη διαχείριση πόρων: Για παράδειγμα, όταν η ΕΥΔΑΠ δεν μπορεί να παρέχει νερό σε μια καταστροφή, πρέπει να υπάρχει τρόπος να ενεργοποιηθούν οι ιδιώτεςπου έχουν γεωτρήσεις. Αυτό προϋποθέτει να δοθούν οι δυνατότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση να μπορεί να κινητοποιεί πόρους και εκτός αυτών που της παρέχει ο κρατικός προϋπολογισμός. Και κατ’ επέκταση, επίσης, την προώθηση συνεργασιών των ΟΤΑ με φορείς των πολιτών και της ιδιωτικής οικονομίας για τη δημιουργία μητρώου διαθέσιμων μέσων αντιμετώπισης κρίσεων.
  3. Σε ένα χαρακτήρα συμμετοχικό: Με τη δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου, διαδικασιών & παροχής κινήτρων σε πολίτεςκαι εθελοντικές ομάδες ώστε να συμμετέχουν στο σύστημα πολιτικής προστασίας. Εστιάζοντας στην εκπαίδευση του πληθυσμού για θέματα αντιμετώπισης κρίσεων και στη λογοδοσία. Με την καθιέρωση ειδικής κατ’ έτος συνεδρίασης Δημοτικών & Περιφερειακών συμβουλίων για τη θέσπιση σχεδίου πολιτικής προστασίας & απολογισμό δράσεων.
  4. Στον ολοκληρωμένο της χαρακτήρα:Η πολιτική προστασία οφείλει να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα δημόσιας πολιτικής και όχι να παίρνει τη μορφή αποσπασματικών δράσεων. Να είναι ένα κάθετοαποκεντρωμένο σύστημα με συνέχεια εντολής και διασφάλιση της τήρησης των προτυποποιημένων διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα: κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό. Με την απαιτούμενη μεταφορά αρμοδιοτήτων, αποφάσεων και πόρων στην αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού και με τη βέλτιστη παράλληλη αξιοποίηση του εθελοντικού δυναμικού, για όλες τις φάσεις της πολιτικής προστασίας. Δηλαδή για την πρόληψη, την καταστολή και την αποκατάσταση.

Δυστυχώς, η κυβέρνηση, επέλεξε στην πράξη να προχωρήσει στη συγκεντρωτική λήψη αποφάσεων και σε μια μονοθεματική ατζέντα που αφορούσε μόνον στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Χωρίς οργανωμένο σχέδιο που θα ενίσχυε την πρόληψη σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με αποτέλεσμα την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να αντιμετωπίσει τις καταστροφές του καλοκαιριού, όπου η χώρα μας υπέστη μια φοβερή οικολογική και οικονομική καταστροφή, που θα μπορούσε να είχε περιοριστεί σημαντικά.

Από τη δική μας πλευρά, θα συνεχίσουμε μέσα από το γόνιμο διάλογο και τις προτάσεις μας να δίνουμε τη μάχη για να ανασχέσουμε την περιβαλλοντική καταστροφή που αποτελεί σήμερα κρίσιμη απειλή, να προστατέψουμε το φυσικό μας πλούτο, να προστατέψουμε τους συμπολίτες μας, τα όνειρα και τις περιουσίες τους.

Και πάνω απ’ όλα, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε εσάς, την οργανωμένη κοινωνία πολιτών και τους ανθρώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ότι θα βρισκόμαστε συμπαραστάτες και αλληλέγγυοι, με τις παρεμβάσεις μας μέσα και έξω από την Βουλή, στον πολύ σημαντικό αγώνα που δίνετε.

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας.»