Η δια βίου μάθηση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

18/10/2023
Μιλάμε όλοι για την εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, της τεχνητής νοημοσύνης, του αυτοματισμού. Δεν έρχεται, έχει ήδη έρθει. Αλλάζει γνωστικά αντικείμενα και φυσικά τον χάρτη των επαγγελμάτων.
Δεν φτάνει απλώς να διατυπώνουμε ευχολόγια ώστε «να μην μείνει κανένας πίσω». Πρέπει να δουλέψουμε για αυτό. Βασικός πυλώνας η δια βίου μάθηση. Η δυνατότητα πρόσβασης των ενηλίκων στην διαρκώς εξελισσόμενη γνώση, η δυνατότητα γνωσιακής και επαγγελματικής μετεξέλιξης και προσαρμογής.
Δυστυχώς, στον τομέα αυτόν το 2022, η Ελλάδα αξιολογήθηκε προτελευταία στην Ευρώπη. Μόλις το 3,5% των ενηλίκων συμμετέχει σε δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης έναντι του μέσου ευρωπαϊκού όρου στο 11,9%.
Πεδίο για δράση λοιπόν!