Επίσκεψη στη Λαϊκή αγορά και το Κέντρο Υγείας Αχαρνών

19/10/2022
Βρεθήκαμε σήμερα στη λαϊκή αγορά των Αχαρνών και στο Κέντρο Υγείας στο Ολυμπιακό Χωριό.
Επιμένουμε να συνεχίζουμε δίπλα στους συμπολίτες μας, τις ανάγκες και τα προβλήματα τους. Εκεί που χτυπάει η καρδιά των δικών μας κοινωνικών και πολιτικών προτεραιοτήτων.