Χαιρετισμός στο 3ο Συνέδριο Διαφορετικότητας στις Ελληνικές Επιχειρήσεις

21/09/2021

Κυρίες και κύριοι, 

Χαιρετίζω το 3ο Συνέδριο Διαφορετικότητας στις Ελληνικές Επιχειρήσεις. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την πρόοδο και τη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας του 21ου αιώνα. Kαι θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια για τη δράση του Κυττάρου Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων – του ΚΕΑΝ – ενός ανοικτού κοινωνικού συλλόγου Νέων που έχουν σκοπό να αναμετρηθούν με τα κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας. 

Ποιος μπορεί εξάλλου να αρνηθεί, σήμερα, ότι οι αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, της υπεράσπισης του περιβάλλοντος και της διαφύλαξης του φυσικού πλούτου, του αγώνα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, αποτελούν ζωντανές κοινωνικές προκλήσεις πρώτης γραμμής. 

Οι έξι πυλώνες της διαφορετικότητας ορίζουν το πεδίο των κατηγοριών, οι οποίες a priori υφίστανται πολιτικές διακρίσεων και ανισότητας ευκαιριών.

Διακρίσεις λόγω φύλου. Όπου γυναίκες και άνδρες με αντίστοιχο μορφωτικό, ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό υπόβαθρο, τυγχάνουν αισθητά διαφορετικών προοπτικών στον εργασιακό και επαγγελματικό τους βίο. Διαφορετικότητα που ξεκινά από τις ευκαιρίες πρόσληψης, αφορά τα επίπεδα των απολαβών τους, την ποιότητα του καθημερινού εργασιακού τους περιβάλλοντος, ακόμα και τις προοπτικές ανέλιξης στα υψηλότερα κλιμάκια της διοικητικής διάρθρωσης και ιεραρχίας των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Διακρίσεις λόγω ηλικίας. Που κάνουν ακόμα πιο δύσκολο στους νέους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, με τη στερεοτυπική αντίληψη της έλλειψης της απαιτούμενης ωριμότητας αλλά και ποικίλες εκφάνσεις υποτιμητικής συμπεριφοράς σε βάρος τους. Που κάνουν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να θεωρούνται πιο δογματικά, με έλλειψη κινήτρων αυτοβελτίωσης και προοπτικής.

Διακρίσεις φυλετικές, που αφορούν στο χρώμα, τη γλώσσα, την ιθαγένεια. Διακρίσεις με βάση την εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία, το σεξουαλικό προσανατολισμό.

Διακρίσεις που αφορούν τα άτομα με αναπηρία, και την παντελώς ελλιπή πρόβλεψη υποδομών και μέτρων που να τους εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. 

Είναι προφανές, λοιπόν, πως μια κοινωνία με ανθρωποκεντρικό σύστημα αξιών και ιδεών οφείλει αυτονόητα και αυθόρμητα να υπερασπίζεται και να αγκαλιάζει τη μοναδικότητα και τη διαφορετικότητα. Καθημερινά, διαρκώς και με την ίδια ένταση κάθε φορά. 

Οι αξίες της αποδοχής της διαφορετικότητας και οι πολιτικές των ίσων ευκαιριών, έχουν βρεθεί σε υψηλή θέση στην ατζέντα των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο. Άλλωστε, είναι κοινά αποδεκτό, πλέον, πως η συνύπαρξη εργαζομένων με διαφορετικά γενετικά ή επίκτητα χαρακτηριστικά μέσα στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον συνιστά πλεονέκτημα με μεγάλα περιθώρια αξιοποίησης του. Μέσω των διαφορετικών χαρακτηριστικών, του διαφορετικού υποβάθρου του καθενός, και της ποικιλομορφίας των ικανοτήτων, των εμπειριών και του τρόπου προσέγγισης θεμάτων και προβλημάτων, που αποδεικνύονται καθοριστικά στοιχεία για το σχεδιασμό και την εκτέλεση μιας εταιρικής στρατηγικής. Στοιχεία που ενισχύουν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα αντιμετώπισης των καθημερινών προκλήσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό η Χάρτα Διαφορετικότητας, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της διαφορετικότητας στις Ελληνικές επιχειρήσεις συστήνεται το 2019, στην Ελλάδα, σε συνέχεια του ευρωπαϊκού προγράμματος DIMAIN. Στόχος της είναι να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή της ισότητας, των ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας στο ελληνικό επιχειρείν. Και με ιδιαίτερη χαρά διαπίστωσα ότι έχουν ήδη προσυπογράψει μεγάλες ελληνικές εταιρείες, φορείς και οργανισμοί. 

Μέσα από τις εργασίες του Συνεδρίου θα παρακολουθήσουμε την ανάδειξη όλων αυτών των ζητημάτων ανά πυλώνα διαφορετικότητας από ανθρώπους που γνωρίζουν σε βάθος τον τομέα τους. Το Κίνημα Αλλαγής με μια βαριά κληρονομιά κοινωνικών αγώνων και άσκησης πολιτικών σεβασμού της διαφορετικότητας δίνει μεγάλη προσοχή στην παραγόμενη γνώση αυτού του Συνεδρίου. Στην αναγκαία πληροφόρηση ώστε να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε συντονισμένες δράσεις και πολιτικές προκειμένου οι ελληνικές επιχειρήσεις να καταστούν – γιατί όχι ακόμα και – πρωτοπόρες στην εδραίωση του σεβασμού της διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον.

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου.