Πρασινίζουμε τις γειτονιές μας!

23/10/2021

Στην περιβαλλοντική δράση δενδροφύτευσης του Δήμου Παλλήνης σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό We4All.