Επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για την έλλειψη αστυνόμευσης στην Ανατολική Αττική

Επίκαιρη Ερώτηση στη Βουλή για την έλλειψη αστυνόμευσης στην Ανατολική Αττική

17/05/2024

Δευτερολογία στη Βουλή ως εισηγητής του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Δευτερολογία στη Βουλή ως εισηγητής του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος

26/04/2024

Ομιλία στη Βουλή ως εισηγητής του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Ομιλία στη Βουλή ως εισηγητής του νομοσχεδίου του Υπoυργείου Περιβάλλοντος

25/04/2024

Παρέμβαση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για τα Λατομεία Διονύσου

Παρέμβαση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για τα Λατομεία Διονύσου

24/04/2024