Παράδοση διάφανων προσωπίδων για τον Covid-19 στην Ομοσπονδία Κωφών

01/10/2020
Αποδεικνύουμε καθημερινά τι σημαίνει να κάνεις την αλληλεγγύη πράξη.
Σήμερα, μαζί με τη Γραμματέα του Τομέα Εθελοντισμού & Κοινωνικών Κινημάτων, Μαρία Δημητρακοπούλου-Σιούνα, επισκεφθήκαμε το χώρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, και παραδώσαμε 700 διαφανείς προσωπίδες προστασίας από τον Covid-19, για την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας, ιδιαίτερα χρήσιμες στις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν με χειλεοανάγνωση, τόσο μεταξύ τους όσο και με μη κωφούς.
Συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο της ΕΣΑμεΑ κ. Γ. Βαρδακαστάνη, τον Αντιπρόεδρο της ΕΣΑμεΑ κ. Γ. Λημβαίο, τον Προέδρο της Ομοσπονδίας Κωφών κ. κ. Σίμψη και το μέλος της ΕΣΑμεΑ και της Ομοσπονδίας Κωφών κ. Κ. Γαργάλη, όπου συζητήσαμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κωφά και βαρήκοα άτομα στη χώρα μας.
Εστιάσαμε στα θέματα πρόσβασης στην ενημέρωση, στη δια βίου μάθηση και σε προγράμματα επιμόρφωσης, στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση σε Δήμους και δημόσιες υπηρεσίες, την επικοινωνία με την Άμεση Δράση, την Ελληνική Αστυνομία και την καθολική προσβασιμότητα στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.
Από την πλευρά μας, τέθηκε ως αδιαπραγμάτευτη πολιτική προτεραιότητα, η ελληνική πολιτεία να διαμορφώσει συνθήκες ισότιμης πρόσβασης για τα κωφά και βαρήκοα άτομα σε όλες τις πτυχές της ζωής και της καθημερινότητας τους, επιτελώντας το κοινωνικό της καθήκον, με υπευθυνότητα, ευαισθησία και ανθρώπινο πρόσωπο.