Κεντρική Πολιτική Ομιλία - Μουσείο Βορρέ

Ξεκινήσαμε μαζί, ΔΥΝΑΤΑ!
Συνεχίσαμε μαζί, ΠΑΝΤΟΥ!
Προχωράμε μαζί, για την Ελλάδα, για την Ανατολική Αττική, για τη νίκη!